Ochrana osobných údajov

Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Článok

Manna Europe s.r.o. sa zaväzuje, že v súlade týchto zmluvných podmienok urobí všetko v súvislosti používaním služieb.

2. Článok

3. Článok

4. Článok

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

5. Článok

Manna Europe s.r.o. ma právo na základe 2. odseku 4. Článku týchto zmluvných podmienok po registrácii zhromažďovať, použiť a spracovať všetky údaje v spojitosti s užívateľom. Informácie slúžiace na identifikáciu užívateľa môžu obsahovať krstné meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, povolanie a iné osobné údaje, ktoré užívateľ uvedie počas registrácie. Táto informácia môže taktiež obsahovať aj iné údaje, ktoré užívateľ vyplní, uvedie, alebo používa v spojení s poskytovanými službami, alebo pri účasti v akýchkoľvek promóciách, výhrach, v súťažiach, alebo prieskumov, atď.

Spracovanie osobných údajov

6. Článok