Všeobecné zmluvné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre zákazníkov internetového obchodu Manna Europe s.r.o. (www.mannamydla.sk) a pre zákazníkov zásielkového obchodu Manna Europe s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť rešpektuje Vaše osobné údaje a nikomu ich nesprístupňuje.

Všetky Vaše osobné dáta, ktoré uvediete do objednávky, ako napríklad adresa, telefónne číslo, čísla platobnej karty, atď. slúžia výlučne len pre správne doručenie balíka.

Vašu e-mailovú adresu nepoužijeme na zasielanie SPAM-ov, nepodporujeme ani zasielanie nevyžiadaných listov. Z času na čas informujeme našich stálych zákazníkov o našich aktuálnych akciách. V prípade, že si nežiadate dostávať ani listy tohto druhu, informujte nás o tom na e-mailovej adrese: zakaznickyservis@mannamydla.sk.

Dodanie

Či si naše produkty objednáte cez telefón, alebo cez našu webovú stránku, dodanie tovaru je v tej istej cene. Doručenie môžete očakávať do dvoch pracovných dní. O doručení zásielky Vás kuriérska služba GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. adresa: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, tel.: +421 45 5242 516, 517 bude informovať e-mailom. Prosíme, majte na zreteli, že doručenie prebieha od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 hodiny.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne našich produktov, kontaktujte náš zákaznícky servis na e-mailovej adrese: zakaznickyservis@mannamydla.sk.

100% garancia

Podmienky záruky vrátenia peňazí

Vrátenie produktov:

Všeobecné zmluvné podmienky

Tento dokument upravuje tie zmluvné podmienky medzi Manna Europe s.r.o. a užívateľmi webovej stránky www.mannamydla.sk, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb nachádzajúcich sa webovej stránke, ďalej upravuje vzťah medzi webovou stránkou a užívateľmi.

Všeobecné ustanovenia

Vymedzenie pojmov

1. Článok

Na základe uvedených v týchto zmluvných podmienkach nižšie uvedené výrazy a pojmy sa vzťahujú na nasledovné:

Predmet zmluvy

2. Článok

3. Článok

Služby zabezpečené spoločnosťou Manna Europe s.r.o. sú rôznorodé, ich počet priebežne rastie a v záujme ďalších vylepšení a rozšíreniu sa hocikedy môžu meniť (voľný prístup, predbežná registrácia, zaplatenie príslušnej ceny po registrácii), ďalej ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia spoločnosť Manna Europe s.r.o. môže hocikedy zmeniť.

Schválenie všeobecných zmluvných podmienok. Registrácia

4. Článok

Užívateľské meno a heslo

5. Článok

Úprava zmluvných podmienok

6. Článok

Bezplatné služby

7. Článok

Bezplatnými službami poskytnutými spoločnosťou Manna Europe s.r.o. sa považujú tie služby, ktoré má užívateľ k dispozícii po registrácii na základe 2. odseku 4. Článku týchto zmluvných podmienok prostredníctvom webových stránok Manna Europe s.r.o..

Ceny a spôsob platby

8. Článok

Užívateľ na zaplatenie ceny môže využiť ľubovoľný spôsob platby uvedený na webových stránkach www.mannamydla.sk.